Úvod

Akreditovaná zkušební laboratoř  společnosti Testpolymer  EU s.r.o. provádí testování plastů, zejména mechanické zkoušky plastů (tahové a ohybové zkoušky, index toku taveniny MFR/MVR, rázová houževnatost Charpy a Izod, teplota měknutí dle Vicata, HDT, tvrdost Shore…).

 

Společnost Testpolymer EU s.r.o. poskytující služby v oblasti zkušebnictví plastů vznikla jako samostatný subjekt na jaře 2010. Navázala tak na 10 let zkušeností s testováním plastů jako laboratoř ve výrobě. Od srpna 2010 pracuje laboratoř Testpolymer EU s.r.o. jako akreditovaná zkušební laboratoř č. 1595 akreditovaná ČIA.

 

Naším cílem je Vám, našim zákazníkům, poskytnout služby kvalitně a rychle k Vaší plné spokojenosti.