Akreditovaná zkušební laboratoř

Testpolymer
 • bezkonkurenční
  dodací lhůty
 • vysoká
  operativnost
 • cenová
  flexibilita
 • kvalitní
  vybavení

O nás

Potřebujete změřit mechanické, tepelné nebo jiné vlastnosti plastů pomocí zkoušek tahových a ohybových vlastností, indexů toku taveniny MFR/MVR, rázové houževnatosti Charpy a Izod, dále zkoušky teploty měknutí dle Vicata, HDT, DSC, FTIR, TGA, rychlost hoření, tvrdost Shore a další charakteristiky na vašich výrobcích? Rádi vám s tím pomůžeme!

Testpolymer EU s.r.o. je nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř č. 1595, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC17025:2018. Díky svým dlouhodobým zkušenostem, průběžnému proškolování a profesnímu rozvoji svých zaměstnanců disponuje Testpolymer EU s.r.o. jednou z nejvyšších úrovní technické způsobilosti na trhu.